Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018
TRUNG TÂM VHTT HUYỆN QUẾ SƠN THÔNG BÁO

          Nhân dip chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và đón Xuân Mậu Tuất.
          Thư viện Quế Sơn tổ chức:
          + Trưng bày, triển lãm sách về “ Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại
+ Phòng báo “Mừng Đảng, đón Xuân
          + Phòng máy  Vui Xuân với Máy tính
          * Thời gian: Từ ngày 02/02/2018
          * Địa điểm: Tại phòng đọc Thư viện
         
          Vậy Trung tâm VHTT Quế Sơn thông báo để tất cả bạn đọc được biết  và tham gia các hoạt động  VUI XUÂN trên ./.